Gezondheid wordt tegenwoordig breder gezien dan de aan of afwezigheid van ziekte. Je fysiek functioneren is van invloed, de medische feiten zijn relevant. Maar ook je emotionele toestand, je maatschappelijke betrokkenheid, religie, werk, dagelijks functioneren, je relaties. Tal van zaken zijn van invloed op je ervaren kwaliteit van leven. 

ACT (acceptance en commitment therapie) en Positieve Gezondheid zijn visies met betrekking tot gezondheid die mij erg aanspreken. 

Zoveel mogelijk eigen regie kunnen voeren op de verschillende levensdomeinen draagt bij een betere kwaliteit van leven. De inzet van mijn begeleiding is gericht op het versterken van die eigen regie.